تجهیزات و قطعات الکترونیکی

(4 شرکت و فروشنده)
مدیر: عبدالرضا غلامعلی سینکی
تلفن: 021-66760145, 021-66760548, 021-66760744, 021-66760546
مدیر: حسینعلی بهجو
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 051-38452044, 051-38452048
مدیر: پیام سیفی
تلفن: 021-88921808
در حال ارسال اطلاعات...