تجهیزات و قطعات الکترونیکی

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 051-38452044, 051-38452048
مدیر: عبدالرضا غلامعلی سینکی
تلفن: 021-66760145, 021-66760548, 021-66760744, 021-66760546
مدیر: فرشید جهانبخشی
تلفن: 021-66949666
مدیر: مرتضی امانی
تلفن: 021-33964718, 021-33919359, 026-33521691
مدیر: حسینعلی بهجو
مدیر: پیام سیفی
تلفن: 021-88921808
در حال ارسال اطلاعات...