سایر فعالان حوزه آزمایش، پژوهش و تحقیق

(32 شرکت و فروشنده)
مدیر: بابک حمیدی
مدیر: میثم شریفی راد
تلفن: 058-32211168
مدیر: عامل سلیمی اخوان
تلفن: 021-44464648, 021-44463348
مدیر: سید مرتضی حسینی
تلفن: 021-84222379
مدیر: علی پورباقر
تلفن: 021-22171587, 021-22425303
مدیر: رضا قلی پور
تلفن: 021-66204990
مدیر: بابک شیرخانی
تلفن: 021-66121180, 021-88854521, 021-66121170
مدیر: داوود جوکار
تلفن: 021-44618374~77
مدیر: بانو اقتصاد
تلفن: 021-66905410
مدیر: علی اصغر شهابی
تلفن: 031-37757202
مدیر: محمود سمیعی نصر
مدیر: وحید ابراهیمی
در حال ارسال اطلاعات...