تولید و پخش تینر و رنگ ساختمانی و صنعتی

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: امید تمیزکار
مدیر: ناصر رمضانیان
تلفن: 021-44872507
مدیر: ابراهیم عبدی ها
مدیر: یاسر محمدی عزیزآبادی
تلفن: 026-36110
مدیر: منوچهر امین
تلفن: 026-33520777, 026-33516611
مدیر: سعدی علی نیا
تلفن: 021-44281636, 026-42773803~05
در حال ارسال اطلاعات...