تولید و نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه

(4 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمود رضازاده
تلفن: 0121-2152351 الی 3
مدیر: روح الله واحدی
تلفن: 0121-2229774
مدیر: مهندس حسن خزایی
مدیر: ارمیا آقاسی
در حال ارسال اطلاعات...