تولید و نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه

(166 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهندس سیدمحسن بهفر
تلفن: 021-88718003 الي 4
مدیر: سلیمان ایزانلو
تلفن: 021-88906198
مدیر: مهندس داود قمرنژاد
تلفن: 021-88747075, 0262-3923045, 021-88527284 الي 5
تلفن: 021-55122502 الي 3, 021-55122085, 021-55122599, 021-55124298
مدیر: اسکندری
تلفن: 0231-3336661 الي 3
مدیر: سعید داوری فر
تلفن: 021-88331372, 021-88025986, 021-88006705
مدیر: هرمز غفوریان
تلفن: 021-88534922
مدیر: امید موسیقی
تلفن: 0262-5333155
مدیر: عباس فرتاش
تلفن: 021-88782115 الي 6
مدیر: ناصر زارعی
تلفن: 021-88890693, 021-88899874
مدیر: محمدرضا جباری
تلفن: 021-33903552, 0281-3357480 الي 88, 021-33901804
مدیر: احمد عباسی
تلفن: 021-46812548 الی 50
مدیر: مهرداد منصوری
تلفن: 021-22303597 الی 8
مدیر: یزدی
تلفن: 0311-7776050, 0311-7772050
مدیر: کرباسچی
تلفن: 021-88371130
مدیر: روزبه قافله باشی
تلفن: 021-22283398
مدیر: مهرداد ایمان پور
تلفن: 031-45837740
مدیر: صابر مصطفوی
تلفن: 051-35592389
مدیر: رمضانعلی افشاری
تلفن: 021-44845256~57, 09123784644
مدیر: فرزین دامغانی
تلفن: 021-49214~15
در حال ارسال اطلاعات...