تولید و نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه

(166 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسین اسلامی
تلفن: 021-44462109, 021-44462110
مدیر: امیرقلی کاظمی
تلفن: 0311-6606165 الي 6
مدیر: پیام شاهین
تلفن: 021-22484860, 021-22484840 الي 8
مدیر: ذوالفقار ثابتیان
تلفن: 021-44287072
مدیر: محمد صفری
تلفن: 0452-5442309
مدیر: قره باغی
تلفن: 021-88323889
مدیر: مهندس بهمنی
تلفن: 021-22252284
مدیر: حسین پور رضایی
تلفن: 021-76213599
مدیر: حمید فرهنگی
تلفن: 0411-6309061 الي 8
مدیر: مهندس شریف زاده بوشهری
تلفن: 021-22050147, 021-88530700 الي 4, 021-44906861 الي 4, 021-44905590 الي 1, 021-88530699
مدیر: کامیار
تلفن: 021-22407924
مدیر: بهزاد فلاح زاده
تلفن: 021-33948251 الي 2
مدیر: فغانی
تلفن: 021-88579122, 021-88612189 الي 90
مدیر: زواری
تلفن: 021-88780008 الي 10
مدیر: مهندس ارباب
تلفن: 021-88757233, 021-88757200
مدیر: سهراب بختیاری
مدیر: حسین زندیه
مدیر: معمار
تلفن: 021-22915989
مدیر: محمدعلی رستم نژاد
در حال ارسال اطلاعات...