احداث پالایشگاه

(31 شرکت و فروشنده)
مدیر: داود نجفی
تلفن: 021-55607676
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: علیرضا مرجان
تلفن: 021-33989466
مدیر: امیر مهاجرانی
تلفن: 021-66316733, 021-66316837
مدیر: احمد عسگری
تلفن: 021-88210872~79
مدیر: رضا عباس زاده
تلفن: 021-44664140
مدیر: بهزاد نوروزبختیاری
تلفن: 028-33297616
مدیر: محمد وجدانی
تلفن: 021-66374957
مدیر: حمید اصحاب یمین
تلفن: 021-88824747
مدیر: ایرج یزدی
تلفن: 021-88523882
مدیر: تولیو توماسونی
تلفن: 021-22574174~75
مدیر: غلام رضا امیر شقاقی
تلفن: 021-22816103~04
مدیر: علی مهدی زاده
تلفن: 021-88600836, 021-65432631~32, 021-65432635
مدیر: مراد علی سیاهپوش
تلفن: 021-44922694, 021-44922312~14
مدیر: نعمت الله علیرضایی
تلفن: 021-29443122, 021-22096701~02
مدیر: ناصر بابایی
مدیر: رهام قاسمی
تلفن: 021-22914811~18
مدیر: حمید شریف رازی
تلفن: 021-88946390, 021-81781
مدیر: میرسعید خدیوی فرد
تلفن: 021-88210872~81
در حال ارسال اطلاعات...