پلاستیک سازی تزریقی

(3 شرکت و فروشنده)
مدیر: دکتر شیرالی
تلفن: 0282-2222039, 021-88829590, 021-88828922, 0282-2222339
مدیر: خدایار هاشمی
تلفن: 028-32223539
مدیر: میرخواجه الدین
تلفن: 028-33454267
در حال ارسال اطلاعات...