تولید، فروش و نصب تجهیزات مخابراتی

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: غلامرضا چمن خواه
مدیر: فرزاد حسینلو
تلفن: 041-33371790
مدیر: سهیل حیدری
تلفن: 041-33357211
مدیر: هادی مهدی زاده
مدیر: رحیم نیازی
تلفن: 041-32885988
مدیر: محسن قاضی طباطبائی
تلفن: 041-34440041
در حال ارسال اطلاعات...