تولید، فروش و نصب تجهیزات مخابراتی

(452 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید موسی رضوی
تلفن: 0311-4420247
مدیر: عباس هدایتی
تلفن: 021-88825524, 021-88317934 الي 5
مدیر: فرامرز اویسی
تلفن: 021-22368261, 021-22364025 الي 27
مدیر: رضا بابویی
تلفن: 021-66426676
مدیر: سعید کریمی
تلفن: 021-77733340
مدیر: علی پرهيزکار
تلفن: 021-88674768
مدیر: عبدالرضا کیان راد
تلفن: 021-22702916, 0511-8640202
مدیر: مجتبی اکبری
تلفن: 0311-6610345
مدیر: مجید داورزنی
تلفن: 021-66565146, 021-66572935 الی 6
مدیر: هادی ملکی
تلفن: 0511-2240280 الي 1
مدیر: سعید زاهدی
تلفن: 021-88933462
مدیر: علی بهراد رضایی
تلفن: 021-27962000, 021-22358220
مدیر: زهرا کریمی
تلفن: 021-88063005
مدیر: مجید رضائی
تلفن: 021-88913232
مدیر: سروش نوری
تلفن: 021-22737305, 09121577589, 021-22736415
مدیر: محمدرضا فرحدل
تلفن: 021-77691461
مدیر: سید رضا اشرف پور
تلفن: 021-88932941
مدیر: بهروز مبارکی
تلفن: 028-33650152
مدیر: علی خسروی
تلفن: 021-45215, 021-88919928~9
در حال ارسال اطلاعات...