اوراقی فروشی

31   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : روح اله مهدوی کیا
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-میدان شوش - ضلع جنوب شرقی - کوچه کوه گچی - گاراژ تندرو - پلاک 43- کدپستي 11857
مدیر : محمد جلالیان
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-فداییان اسلام - بن بست عرفان- نرسیده به میدان شوش - گاراژ سامانی - پلاک 41/36- کدپستي 1185736378
مدیر : عزت اله جودکی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-شوش شرقی - خیابان محمد بروجردی - گاراژ بهار - پلاک 665- کدپستي 1183713488
مدیر : حسن اروجی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-میدان شوش - ضلع جنوب شرقی - کوچه کوه گچی - گاراژ تندرو - پلاک 47- کدپستي 1185737694
مدیر : عباس موسوی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-خ ری - کوچه شمس - پلاک 11- کدپستي 1167668333
مدیر : قاسم جعفری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-میدان شوش - خیابان فداییان اسلام - بنگاه روشن - پلاک 7- کدپستي 1185733538
مدیر : علی ثقفی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-شهرک مسعودیه - خیابان 15 متری کلهر - پلاک 34- کدپستی 1787848663
مدیر : ابراهیم زارعی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-میدان شوش - خیابان فداییان اسلام - گاراژ سامانی - پلاک 38- کدپستی 1185736376
مدیر : یوسف چشمه ای
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-میدان شوش - کوچه کوه گچی - پلاک 61- کدپستی 11857
مدیر : محمدجعفر شاکری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-فداییان اسلام - بنگاه حافظ - پلاک 8- کدپستی 1185733184
مدیر : روح اله مهدوی کیا
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-میدان شوش - ضلع جنوب شرقی - کوچه کوه گچی - پلاک 51- کدپستی 1185614977
مدیر : حسین نثاری
آدرس : مغازه: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-خیابان ری - پلاک 664 .
مدیر : احمد نعمتی پور
آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-خیابان شوش شرقی - نرسیده به میدان شوش - کوچه سنگ تراش ها .
مدیر : رضا چشمه
آدرس : مغازه: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-خیابان شوش شرقی - خیابان محمد بروجردی - گاراژ بهار - پلاک 260 .- کدپستي 1183713496
مدیر : رسول خلدیان
آدرس : مغازه: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-خاوران - بالاتر از میدان آقانور - تعمیرگاه فولاد .- کدپستي 1787999318
مدیر : حسین حسینی
آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-خیابان خاوران - نرسیده به میدان خراسان - پلاک 762 .- کدپستي 1794636194
مدیر : احمد رضا سینائی
آدرس : شرکت: ایران-تهران-اسلامشهر-سه راه آدران - قلعه میر - پیروزی دوم - پلاک 25.
مدیر : احمد صبحی
آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-میدان شوش - خیابان فداییان اسلام - گاراژ سامانی - پلاک 42/36.- کدپستي 1185736379
مدیر : محمدعلی چشمه
آدرس : مغازه: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-میدان شوش - ضلع جنوب شرقی - کوچه کوه گچی - گاراژ تندرو - پلاک 22/20 .- کدپستي 1185737669
مدیر : علی خدابخش
آدرس : مغازه: ایران-تهران-تهران-منطقه 15-خیابان خاوران - خیابان نفیس - روبروی بانک صادرات - پلاک 356.- کدپستي 1796885718
در حال ارسال اطلاعات...