پلیمر پلاستیکی

(2 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88439431, 021-88402938, 021-86027307, 021-86027337
مدیر: محمد رضا شفیعی
تلفن: 021-22927002, 021-22927003, 021-22927001
در حال ارسال اطلاعات...