الکل طبی و صنعتی

(21 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی صناعت
تلفن: 051-38640082
مدیر: محمد حسین مسعودی نژاد
تلفن: 021-44959924 الي 6
مدیر: باسم آزدو
تلفن: 0861-3573242 الي 3, 021-88311652 الي 5, 021-88844053, 021-88843801
مدیر: شهرام مرتضوی
تلفن: 021-88928880 الي 1, 0132-6353445, 021-88929207
مدیر: مهندس حسن کمانی
تلفن: 0511-2454337 الي 8, 021-26217300 الي 1
مدیر: سعید نبیل
تلفن: 0282-2323846, 0282-2323831 الي 7
مدیر: امیرحسین مختاری
تلفن: 021-55018829
مدیر: ماطوسیان
تلفن: 021-66716766, 021-66716050
مدیر: جمشید جمشیدی فر
تلفن: 021-88828635
مدیر: فاضلی
تلفن: 021-22262081, 021-22264019
مدیر: علی فارسی
تلفن: 021-66535624, 021-66517751, 021-66535608, 021-66517450, 021-66551330, 021-66535671
مدیر: مسعود تقی پور
تلفن: 21-88384628, 21-88384638
مدیر: سیدمهدی جلالیان
تلفن: 021-88176124~6
مدیر: هاشم حبیبی
تلفن: 051-32223032, 051-32223034
مدیر: مهران نجیمی
مدیر: مهران سالاریه
تلفن: 021-77584764
مدیر: عباس عباسعلی پور
مدیر: اصغر ترکان
تلفن: 028-32223342, 021-88840868~69, 021-88829850
مدیر: مهندس سعید نوری
تلفن: 021-88959316, 021-88954831
مدیر: رشید محمدزاده فاضلی
تلفن: 021-22264019
در حال ارسال اطلاعات...