سیم، کابل و فیبر نوری

(2 شرکت و فروشنده)
مدیر: فرزاد طایفه نوری
مدیر: طاووس حسین زاده
تلفن: 0441-3360885, 0441-3463290, 021-88985591~2, 0441-3441608~9
در حال ارسال اطلاعات...