صنعت خودرو

(27 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیدوار
تلفن: 0711-8224500, 0711-8324534~5
مدیر: عبدالحسین زهرایی
تلفن: 0721-2243095 الي 8, 0721-2229205
مدیر: غلامرضا رزمى
تلفن: 0721-2214009
مدیر: مرتضی جلوداری
مدیر: عبدالرسول همایونی - محمود همایونی
تلفن: 0711-8321342, 0711-8321340, 8428304 الی 5
تلفن: 0711-8322839
مدیر: محمد فرجام
مدیر: فرناز ولی زاده
تلفن: 071-37744046~8
مدیر: مهندس هادی
مدیر: یعقوب-اسدالله افسری-پناهی
تلفن: 071-38222564
مدیر: بهروز رحمانیان
تلفن: 071-54342414, 071-54342412
مدیر: اکبر عماد مروستی
تلفن: 071-38263032
مدیر: محمود پور بهرام
تلفن: 071-38331900, 071-38331800, 021-33960369~70
مدیر: محمّد رضا منوچهری
تلفن: 071-24452139, 071-32602140
مدیر: کریم دهقان
تلفن: 071-32602023~28
مدیر: رسول شمس زید آبادی
تلفن: 071-37743170, 071-37265247
مدیر: کاظم نادری فر
تلفن: 071-37744172
مدیر: مهناز ظهیر امامی
تلفن: 071-32291918
مدیر: محمود بهرمندجود
تلفن: 071-32423535
مدیر: اسماعیل کرمی نوروز آبادی
تلفن: 071-37742539
در حال ارسال اطلاعات...