صنایع شیمیایی

9   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : افشین ملکی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-کرمانشاه-صحنه-خیابان مولوی - اقاقیا 11- پلاک 7- کدپستي 6746134573
مدیر : افشین ملکی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-کرمانشاه-صحنه-خیابان مولوی - کوچه اقاقیا 11 - پلاک 7- کدپستي 6746133144
مدیر : افشین ملکی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-کرمانشاه-صحنه-خیابان مولوی-اقاقیا 11-پلاک 7
مدیر : سهراب مرجانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-کرمانشاه-صحنه-کیلومتر 4 جاده بیستون
مدیر : یعقوب مرجانی
آدرس : شرکت: ایران-کرمانشاه-کرمانشاه-کیلومتر 5 جاده کرمانشاه -همدان - شهرک صنعتی بیستون - میدان محیط زیست - خیابان تلاش 2
مدیر : آرش زرافشانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-کرمانشاه-کرمانشاه-منطقه شهرک صنعتی فرامان-میدان اول - خیابان بسیج یک - پلاک 322- کدپستي 6744131366
مدیر : معراج محرابی موقر
آدرس : شرکت: ایران-کرمانشاه-کرمانشاه-کیلومتر 8 جاده سنندج - شهرک صنعتی کرمانشاه - خیابان دهخدا .
مدیر : محمد عیسی محمدی
آدرس : شرکت: ایران-کرمانشاه-کرمانشاه-شهرک صنعتی فرامان - بلوار بیستون - خیابان اول - واحد سوم .
مدیر : سهراب یوسف شاهی
آدرس : شرکت: ایران-کرمانشاه-کرمانشاه-سه راه 22 بهمن - ساختمان جهاد دانشگاهی - پارک علم و فناوری .
در حال ارسال اطلاعات...