صنایع نساجی

(5007 شرکت و فروشنده)
مدیر: عباس صلواتی
تلفن: 021-55982600~2, 021-55571200, 021-55155403~5
مدیر: مهدی ضابطی طرقی
تلفن: 021-38437, 021-88526508~10
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: عماد مظاهری صالحی
تلفن: 031-33802584, 021-43907000, 031-33803400
مدیر: فواد خدادادی
تلفن: 021-88506065, 021-88506069
مدیر: محمد رضا مرتاضی
تلفن: 021-33742853, 021-33751127, 021-33742825
مدیر: بهروز فرج زاده
تلفن: 021-33933097, 021-33941022
مدیر: سعید قدیری
تلفن: 021-55611144~5, 021-55163473
مدیر: محمدآقا وهاب زاده
تلفن: 021-88010474~7
مدیر: امیر طاهری
تلفن: 021-33919467, 021-33118207
مدیر: حمیدرضا رضایی
تلفن: 011-42332130
مدیر: افشین ملکی
تلفن: 083-48324354
مدیر: مهدی ساعی
تلفن: 021-22351820~1
مدیر: سید شاهین غفاری
مدیر: محمد عشقی
مدیر: تورج عبدی
تلفن: 021-26216401, 021-26216961, 021-26216399
مدیر: لیلا موسی بیک
تلفن: 011-54663535
مدیر: پیام قدیری
تلفن: 021-66419102, 021-66529088, 021-66402831
مدیر: حامد زارعی
مدیر: میثم سلیمانی
تلفن: 031-35316222
در حال ارسال اطلاعات...