واردات و صادرات تجهیزات نفتی پالایشگاهی

(109 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958755, 021-33927677, 021-88958682, 021-33926576
مدیر: نادر صادقی
تلفن: 021-77625077~9
مدیر: آروین انصاری
تلفن: 021-88105099, 021-88105095, 021-88103498
مدیر: علی حقانی
تلفن: 021-88977587, 021-88980849, 021-88977925
مدیر: داریوش بی ریا
تلفن: 021-26703087
مدیر: پویان علیدوست
تلفن: 021-88708526
مدیر: کمال جعفری
تلفن: 031-95013000~2, 021-88032825, 031-36624446, 021-88047168
مدیر: محمدعلی حاجی آبادی
تلفن: 031-35315580, 021-88738166
مدیر: مجتبی صفاریان
تلفن: 021-44258142~5
مدیر: پویان حسین نیا
تلفن: 021-33984419, 021-33992105
مدیر: کریم رستمی
مدیر: ارشد قاسمی
تلفن: 021-33901985, 021-33941027, 021-33996575
مدیر: آرش تخت شاهی
تلفن: 021-88056611 الي 2
مدیر: مهندس فرزاد تمجیدزاده
تلفن: 021-66944134
مدیر: شهرام طهماسب
تلفن: 021-33978041
مدیر: علی کربلایی هادی
تلفن: 021-33986490, 021-33986487
مدیر: علی فروزان
تلفن: 021-88050967
مدیر: غلامرضا غلامی پور
تلفن: 061-52341393
مدیر: محمد نعمتیان
تلفن: 021-86084943, 021-88772543
مدیر: عبدالرحمن سلیمانی مقدم
تلفن: 061-33338750, 061-33338755, 061-33338749
در حال ارسال اطلاعات...