فروش و تعمیر باسکول و ترازو

(30 شرکت و فروشنده)
مدیر: کیومرث حاج عظیم زنجانی
تلفن: 021-54178, 021-66572939
مدیر: سمیه شمس کلاهی
تلفن: 021-66421758
مدیر: رضا هاشمی
تلفن: 021-81661076
مدیر: علی پیرایش
تلفن: 021-55606305, 021-55600220
مدیر: محمدرضا زمانی
تلفن: 021-66049537
مدیر: جبراییل رضوی
تلفن: 021-33743004
مدیر: محمدرضا آقاخان بیگی
تلفن: 021-66066092 الي 3
مدیر: محمدجعفر داعی زاده
مدیر: رامین ذبیحی
تلفن: 021-33564224, 021-33128681
مدیر: فرامرزی
تلفن: 021-66728219, 021-66709633, 021-66709719
مدیر: محمد نقی ئی
تلفن: 021-66009812, 021-66009793
مدیر: سلیمانی - رضایی
تلفن: 021-33751933, 021-33742161
مدیر: علی حکمت
تلفن: 021-44240122
تلفن: 021-33515045
مدیر: محمدرضا صنایع
تلفن: 021-55600572
مدیر: علی کامل
مدیر: حمید رضا کریم نژاد
تلفن: 035-37244282
مدیر: سید احمد طباطبائیان
تلفن: 051-38510452
مدیر: مهندس مرتضی پویان
تلفن: 021-8234, 031-55503576~78
مدیر: سجاد تقوی
تلفن: 051-38558850
در حال ارسال اطلاعات...