مهندسی زمین شناسی و ژئوتکنیک

(64 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر عطار پور
مدیر: مهندس غلام عباس مولایی بیرگانی
تلفن: 021-88754376, 021-88749039, 021-88540158, 021-88540163
مدیر: محسن قنبری گرگانی
تلفن: 021-44230784~6
مدیر: امیر بابک سید جلالی
مدیر: احسان فتوحی
مدیر: دکتر هرمز فامیلی
تلفن: 021-88009888
مدیر: مصطفی اصغر بیک
تلفن: 021-44084607
مدیر: رئوف توکل
تلفن: 021-88028093
مدیر: محمد اسکندری
مدیر: علی عطوفیان
تلفن: 021-22866407, 021-22866596
مدیر: سامان خوش آمدی
تلفن: 021-22357065
مدیر: محمد نصر
مدیر: سید محمد نصیرائی
تلفن: 021-26320528
مدیر: سعید جلولی
تلفن: 021-88811874~76, 021-88843492~93
مدیر: مسعود زرین قلم
تلفن: 021-82473000
مدیر: امیر خانجانی
تلفن: 021-88003621, 021-88005043
مدیر: محمد محمدزاده مقدم
تلفن: 021-44174612
مدیر: محسن عابدینی
تلفن: 021-88634954
مدیر: دکتر محسن نوروزی
مدیر: مهندس بابک فرخو
تلفن: 021-88022463, 021-88022457, 021-88024860
در حال ارسال اطلاعات...