بتن

(12 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی اجلالی
مدیر: علی اسماعیل زاده بخارا
تلفن: 051-37679700~01
مدیر: مسعود حائری زاده
تلفن: 051-38411131, 051-38419880
مدیر: محسن اسماعیلی
تلفن: 051-37689434
مدیر: محمود موحدیان عطار
تلفن: 051-36040469
مدیر: حسین برلیانی
تلفن: 051-38440052
مدیر: علیرضا اکرمی
تلفن: 051-36054769
مدیر: غلام عباس همتیان اشرفیان
تلفن: 051-38838390
مدیر: رضا نادرشاهی
تلفن: 051-34693467~68, 051-38446718~20
مدیر: غلامحسین بناءزاده
تلفن: 051-37050732, 051-37050731, 051-37050730
مدیر: امیر نیکجو
تلفن: 051-43267002~3
مدیر: محمد جواد احمدی
تلفن: 051-43443500
در حال ارسال اطلاعات...