صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(1449 شرکت و فروشنده)
مدیر: همایون کریمی
تلفن: 021-88061000, 021-88062607
مدیر: اثنی عشری
تلفن: 021-88730304
مدیر: موسوی
تلفن: 021-22557172
مدیر: محمود گمرکی
تلفن: 021-88801775
مدیر: آنتونیو پیازا
تلفن: 021-88653622~24, 021-88653620
مدیر: مهندس اکبری
تلفن: 021-88892344, 021-55952544
مدیر: شقاقی
تلفن: 021-33992487
مدیر: علی صدرایی
تلفن: 021-22052644, 021-22050316, 021-22053811
در حال ارسال اطلاعات...