صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(1456 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی مشتاقیان
تلفن: 021-22653657, 021-22653807
مدیر: تورج مبینی
تلفن: 021-88794812~13, 021-88791141
مدیر: محمد جعفر محمدی
تلفن: 021-88522983
مدیر: تورج ممبینی
تلفن: 021-88791141, 021-88794812~13
مدیر: ستوده
تلفن: 021-88336343, 021-88334815~16, 021-88337333
مدیر: مجید حسینی
تلفن: 021-88950532, 021-88950536
مدیر: کامبیز نصیری
تلفن: 021-66581132~34
مدیر: همایون کریمی
تلفن: 021-88061000, 021-88062607
مدیر: اثنی عشری
تلفن: 021-88730304
مدیر: موسوی
تلفن: 021-22557172
مدیر: محمود گمرکی
تلفن: 021-88801775
مدیر: آنتونیو پیازا
تلفن: 021-88653622~24, 021-88653620
مدیر: مهندس اکبری
تلفن: 021-88892344, 021-55952544
مدیر: شقاقی
تلفن: 021-33992487
مدیر: علی صدرایی
تلفن: 021-22052644, 021-22050316, 021-22053811
در حال ارسال اطلاعات...