صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(1456 شرکت و فروشنده)
مدیر: احمدرضا هزاوه
تلفن: 086-33553391
مدیر: سعید باقریان
تلفن: 025-38744884
مدیر: کمال جعفری
تلفن: 031-95013000~2, 021-88032825, 031-36624446, 021-88047168
مدیر: محمدعلی حاجی آبادی
تلفن: 031-35315580, 021-88738166
مدیر: عنایت اله بالغ نژاد
تلفن: 021-77821376
مدیر: محمد غلامی
تلفن: 021-26400131~6
مدیر: احمد جواهریان
تلفن: 021-33962870
مدیر: سعید بیاتی
تلفن: 021-33981496, 021-33981901
مدیر: محمدرضا حمیدی پور
تلفن: 086-33553440
مدیر: سیدحمید حسینیان برزی
مدیر: سید شهاب الدین قادری
تلفن: 021-33996393
مدیر: امیر مهاجرانی
تلفن: 021-66316733, 021-66316837
مدیر: مجتبی صفاریان
تلفن: 021-44258142~5
مدیر: محمد مرادی
تلفن: 021-66730293
مدیر: پوریا محمدزاده
تلفن: 021-44951422~3
مدیر: سعید عابدی زاده
مدیر: پویان حسین نیا
تلفن: 021-33984419, 021-33992105
مدیر: علی اصغر کردی پور
تلفن: 0311-7783499
مدیر: فاطمه پاک فطرت
مدیر: سیدفرشید بهاری
در حال ارسال اطلاعات...