صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(1456 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهراد عباد
تلفن: 021-22070587, 021-22070718, 021-22070834
مدیر: مهدی قاسم زاده
مدیر: محمدحسین ابوالحسنی
تلفن: 021-22040144
مدیر: مجید ملایی الموتی
تلفن: 021-77646610, 021-77534612
مدیر: پویان علیدوست
تلفن: 021-88708526
مدیر: حسین زاغی
تلفن: 021-66791775~6
مدیر: حامد چنگیزی
تلفن: 021-55216820
مدیر: سروش نورافکن
تلفن: 021-22145289
مدیر: مصطفی طوسی
تلفن: 021-33984354, 021-33972410
مدیر: حمید افشاری
تلفن: 021-33948379, 021-33948358
مدیر: اسماعیل منصوری
تلفن: 021-44223804, 021-44269661
مدیر: امیر عرفان
تلفن: 021-77656142, 021-77516515
مدیر: مریم بانو شفیع فر
تلفن: 021-77148733, 09124276843, 021-77143656~8, 021-77148735~6
مدیر: محسن قدریان
تلفن: 0513-2400757~60
مدیر: حمیدرضا مهجوریان اصفهانی
تلفن: 021-26411404
مدیر: مسعود دادور
مدیر: داود اسکندری
تلفن: 071-38388415~16
مدیر: مسلم سماواتی
تلفن: 0283-2223641, 0283-2223640
مدیر: سحر اردکانی
تلفن: 021-44617818
مدیر: محمد احمدنژاد آبکنار
تلفن: 021-88402042, 021-88523481~2
در حال ارسال اطلاعات...