صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(1471 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی بیک پور
تلفن: 021-22229789
مدیر: احسان آکوچکیان
تلفن: 031-532921177
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990, 041-37274991
مدیر: مهدی کرمی طالقانی
تلفن: 021-66153329
مدیر: مهدی مهموم سالکویه
تلفن: 021-66143375~6
مدیر: حسین افتخاری راد
تلفن: 021-77528383~85
مدیر: بابک ایرانپور
تلفن: 031-33035
مدیر: محمدرضا زیبائی
تلفن: 031-33377186
مدیر: روح الله صادقیان
تلفن: 021-88989200
مدیر: داود نجفی
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: نادر صادقی
تلفن: 021-77625077~9
مدیر: سید علی شاهگلی
تلفن: 021-77685647, 021-77685643
مدیر: مهدی علی اسماعیلی
تلفن: 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018
مدیر: سعید داودی
تلفن: 021-66057228, 021-66009091, 021-66008906
مدیر: پولاد مختاری
تلفن: 021-33932827, 021-33959308
مدیر: داود اکبری
تلفن: 021-33979844~45
مدیر: حمید افشاری
تلفن: 021-33948379, 021-33948358
مدیر: سعید میرحیدری
تلفن: 021-22697081~4, 021-75997
مدیر: حامد چنگیزی
تلفن: 021-55216820
در حال ارسال اطلاعات...