مشاوره، طراحی و مدیریت پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(132 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسن دلبری
تلفن: 021-88887088~89
مدیر: علی همت
تلفن: 021-812802
مدیر: مهرداد وطانی
تلفن: 021-88955501
مدیر: شهنازی زاده
تلفن: 021-88898650~60
مدیر: رضا اسدی
تلفن: 021-26407311~12
مدیر: ایرج کاظمی
تلفن: 021-88878301~05
مدیر: هوشنگ رییسی
تلفن: 021-88743885, 021-88740702~04
مدیر: علی مبینی دهکردی
تلفن: 021-22029351
مدیر: رمضانعلی رسائی
مدیر: مهندس گل محله
تلفن: 021-26602871, 021-26604330, 021-26604353
مدیر: پیمان شاه اویسی
تلفن: 021-43970000
مدیر: حسن بویری
تلفن: 021-29181547
مدیر: محمد دوزالی
تلفن: 021-88692148, 021-88682138
مدیر: داریوش شیبانی
تلفن: 021-22973890
مدیر: ناصر صلواتی زاده
تلفن: 021-88728577, 021-88729101
مدیر: کیوان امامی
تلفن: 021-88842271, 021-88833126, 021-88842267
مدیر: سیامک بابایی
تلفن: 021-88556846
مدیر: محمد ملک زاده
تلفن: 021-88773755, 021-88067730, 021-88066201, 021-88067698, 021-88066222, 021-88066191
مدیر: فرید گردان پور
تلفن: 021-88988850~52
مدیر: محمد نادری مهابادی
تلفن: 021-42894000
در حال ارسال اطلاعات...