چوب پنبه

3   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : بهروز فرج زاده
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-میدان امام خمینی - خیابان امیر کبیر - نبش ناطم الاطباء جنوبی - شماره 546- کدپستي 1115673413
مدیر : شیراسب
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-پاسداران - برج سفید - طبقه پنجم - واحد 503- کدپستي 1946963738
مدیر : جعفر عالمی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-احمد آباد مستوفی - شهرک بهسازی صنایع چوب - ساختمان 15d
در حال ارسال اطلاعات...