چاپ و انتشارات

14   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : عباس صدقی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-خیابان کوهسنگی16- حکیم نظامی16- پلاک7/3- کدپستي 9176758455
مدیر : علیرضا سپاهی
آدرس : دفتر فروش: ایران-خراسان رضوی-مشهد-منطقه 11-مشهد - بلوار جلال آل احمد - جلال 72 - پلاک 190 - طبقه همکف- کدپستي 9188145774
مدیر : آقای سلیمانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان رضوی-مشهد-بلوار جلال آل احمد - جلال 69 - پلاک 116
مدیر : حمید باغانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-خیابان پاستور - بین خیابان هشتم و دهم - پلاک 18
مدیر : محسن حصاری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان رضوی-مشهد-منطقه 7-خیابان دکتر بهشتی - بلوار نامجو - پلاک 109.- کدپستي 1559648114
مدیر : محمد صادق کراچیان
آدرس : سایر: ایران-خراسان رضوی-مشهد-خیابان احمد آباد - خیابان ابوذر غفاری 9 - پلاک 84 .
مدیر : مجتبی رحیمی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان رضوی-مشهد-چهارراه شهدا - پشت باغ نادری - کوچه شهید خوراکیان .
مدیر : بهنام باغانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان رضوی-مشهد-خیابان پاستور - حد فاصل پاستور 8 و 10 - پلاک 18 .
مدیر : علیرضا نوری
آدرس : مغازه: ایران-خراسان رضوی-مشهد-خیابان امام خمینی - روبروی باغ ملی.
مدیر : نیرومند/کاشی چی
آدرس : مغازه: ایران-خراسان رضوی-مشهد-خیابان احمدآباد - روبروی خیابان محتشمی.
مدیر : سیدرضا ربانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان رضوی-مشهد-خیابان رسالت - رسالت 52 - پلاک 736
مدیر : مصطفوی تهرانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-خیابان آزادی - کوچه بیمارستان شاهین فر - پاساژ امیر - طبقه زیرین
مدیر : عباس هادی زاده اصفهانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-جاده طرقبه-خیابان امام رضا47 - روبروی مسجد-پلاک16
مدیر : الهی خراسانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-خیابان طبرسی-دور برگردان -بنیاد پژوهش های آستان قدس
در حال ارسال اطلاعات...