ماشین آلات پتروشیمی

(28 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهرداد حیدری
تلفن: 021-88958682, 021-88958755, 021-89789750
مدیر: مجید ملایی الموتی
تلفن: 021-77646610, 021-77534612
مدیر: فرزام یوسف نژاد
تلفن: 021-33997838
مدیر: علی فروزان
تلفن: 021-88050967
مدیر: غلامرضا غلامی پور
تلفن: 061-52341393
مدیر: علی ادبی فیروزجایی
تلفن: 086-45283164~65, 09123551224
مدیر: مهدی باقری
تلفن: 021-66125003~4
مدیر: مهرزاد شیخی مطلق
تلفن: 071-37740740~49
مدیر: احمدرضا جمالی
تلفن: 031-37785661
مدیر: قاسم خدادادی
تلفن: 021-88545984
مدیر: پرویز جدیدی
تلفن: 021-66705280
مدیر: محمد علی غرابادیان
مدیر: مرتضی پسندیده
تلفن: 021-44992137~9
مدیر: اسماعیل کیومرثی
تلفن: 021-88025796, 021-33922900, 021-88025802, 021-88025800
مدیر: رامتین حقیقی
مدیر: بیژن وحید کثیری
تلفن: 021-22596272~4
مدیر: شهریار بابایی نیا
مدیر: داریوش نسایی
تلفن: 021-88658187, 021-88785191
مدیر: علیرضا کریمی
تلفن: 021-88822381
در حال ارسال اطلاعات...