تولید و پخش پوشاک

2205   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : احمدی
آدرس : کارگاه: ایران-تهران-تهران-منطقه 13-میدان امام حسین - خیابان منتظری - خیابان سعیدی - پلاک 21 .
مدیر : محمود جعفری
آدرس : مغازه: ایران-تهران-تهران-منطقه 17-خیابان امین الملک ( امامزاده حسن ) - پاساژ خرم - طبقه دوم - پلاک 27 .- کدپستي 1358935669
مدیر : داود جعفری
آدرس : کارگاه: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-خیابان فردوسی - کوچه برلن - بازار حافظ - طبقه اول - پلاک 202 .- کدپستي 1144645636
مدیر :
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-خیام - روبروی پاچنار - بازار مسگرها - کوچه کنی - پاساژ وحدت - طبقه زیرزمین - پلاک 3- کدپستي 11616
مدیر : ملااحمدی
آدرس : کارگاه: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-خیابان 15 خرداد - بازار بزرگ - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حیاط طلازاد - پلاک 10/100 .- کدپستي 1165835413
در حال ارسال اطلاعات...