صنایع غذایی

(1511 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی یادگاری
تلفن: 021-56391980~81
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: محمد آقاطاهر
تلفن: 021-55818749, 021-55596502
مدیر: امیرمحمد تقی گنجی
تلفن: 0282-2222434, 0282-2223435, 021-88726194~5
مدیر: هاشم عبدی
تلفن: 021-65610593
مدیر: مهدی توکلی شانجانی
تلفن: 041-42422988
مدیر: مهدی امیری حسن آبادی
تلفن: 021-46845080
مدیر: مجید عبدی
تلفن: 021-66145014, 021-65611486~7
مدیر: فاطمه کاظمی
تلفن: 021-42257
مدیر: یاسر بابایی
تلفن: 021-86080269, 021-86080573
مدیر: محمد پارسی
تلفن: 024-35538380
مدیر: کاظم عیسی نژاد
تلفن: 021-66101142
مدیر: محمد جمشیدی
تلفن: 021-66489435, 021-66489410
مدیر: مجید ملایی الموتی
تلفن: 021-77646610, 021-77534612
مدیر: مرجان معتمدی
تلفن: 021-66478456, 021-66478459
مدیر: وحید بابایی نژاد
تلفن: 021-77286200, 021-77286100
مدیر: مرتضی عباس پور
تلفن: 021-65610792
مدیر: اشکان دودل
مدیر: امیل مناچکانیان سلماسی
تلفن: 021-88944290~1
مدیر: خشایار دالایی
تلفن: 021-22658810
در حال ارسال اطلاعات...