سیم بکسل

53   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : محمود قراچورلو
آدرس : دفتر شماره 2: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-خیابان امام خمینی - نبش پاساژ کوروش - پلاک 31
مدیر : حسین اسماعیلی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 10-خیابان قزوین - خیابان غفاری - نبش مسجد توتون چی - پلاک 95
مدیر : سیدابوالقاسم طباطبایی نزاد
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-کرمان-سیرجان-خیابان بلال - ساختمان آزادی - طبقه همکف- کدپستي 7816714496
مدیر : محمدرضا عباسیان
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-قزوین - روبروی شهرداری منطقه 11 - پلاک 407- کدپستي 1333968538
مدیر : سعید شیشه بر
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-قزوین - جنب پارک رازی - پلاک 302- کدپستي 1336613668
مدیر : رحیمی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-امام خمینی -روبروی بیمارستان سینا-پاساژ رشید3- کدپستي 11367
مدیر : بهنام نصرالهی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-میدان حسن آباد - مجتمع تجاری رشید 1 - طبقه همکف - پلاک 24- کدپستي 11366
مدیر : سیدمهدی رحیمی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-قزوین - روبروی دخانیات - پلاک 408- کدپستي 1337898138
مدیر : حمید ربیعی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان غفاری - جنب گاراژ شیردل - پلاک 36- کدپستي 1333994987
مدیر : سعادتی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-قزوین - خیابان غفاری - پاساژ الزهرا - پلاک 33
مدیر : وحید محمدی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-میدان قزوین - خیابان قزوین - خیابان غفاری - پلاک 42
مدیر : علی رضا رحمانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-میدان قزوین - جنب گاراژ مشهد - پلاک 245- کدپستي 1333816113
مدیر : مهندس مهدی رحیمی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان قزوین، روبروی دخانیات، پلاک408- کدپستي 1337898138
مدیر : تقی ریاحی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-خ قزوین - خیابان غفاری - نبش کوچه قطب - پلاک 20- کدپستي 1333995441
مدیر : محمدرضا حمیدی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان قزوین, جنب شهرداری منطقه11, پلاک332- کدپستي 1336613617
مدیر : رضا اصغری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-خیابان جمهوری - خیابان باستان - خیابان کمالی - نرسیده به تقاطع امام خمینی - بن بست افسانه - پلاک 1 - واحد 1- کدپستي 1319733911
مدیر : لطیفی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خ خرمشهر (آپادانا) - خیابان نیلوفر - میدان نیلوفر - کوچه هشتم - پلاک 6 - طبقه سوم - واحد 11- کدپستی 1533844475
مدیر : مهرداد شهبازی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-خیابان قزوین - خیابان غفاری - نبش کوچه قطب - پلاک 34- کدپستي 1333995378
مدیر : محمدی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-خیابان قزوین - روبروی خیابان مخصوص - پلاک 490 و 488- کدپستي 1337898158
مدیر : اکبری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-خیابان قزوین - خیابان غفاری - روبروی باشگاه ابوذر - پلاک 142 و 144- کدپستي 1333966344
در حال ارسال اطلاعات...