هنرستان فنی و حرفه ای غیر انتفاعی

(36 شرکت و فروشنده)
مدیر: غلام رضا الله وردی
تلفن: 021-77639060, 021-77502592
مدیر: زهرا حجتی
تلفن: 021-88710967, 021-88712445
مدیر: ملیحه کبیری
تلفن: 021-22219352, 021-22238957
مدیر: محمود رحمانی
تلفن: 021-77541793
مدیر: محسن حاج حسینی
تلفن: 021-22068960
مدیر: نیره علی تقوی
تلفن: 021-88207004, 021-88207005
مدیر: فروزان نعمت زاده
مدیر: حسین صاحبی
تلفن: 021-88104538 الي 9
مدیر: ایزد پناهیان
تلفن: 021-22691212, 021-22210523
مدیر: منصور قوام پور
تلفن: 021-88033185
مدیر: منطقی
تلفن: 021-66434733
مدیر: حبیب الله رضایی
تلفن: 021-88832024 الي 5, 021-88345007
مدیر: lpl,ndhk
تلفن: 021-44000404, 021-44076325 الي 6, 021-44048759 الي 60
تلفن: 021-22949312, 021-22944099
مدیر: بهروز سلجوقی
تلفن: 021-22206727
مدیر: فاطمه نظام آبادی
تلفن: 021-88696182 الي 3
مدیر: مسعود اسلامی
تلفن: 021-77808916, 021-77891977, 021-77800104
مدیر: سید غلامرضا تیموریان
تلفن: 021-88322535 الي 6
مدیر: آذری
تلفن: 021-77865237, 021-77869621
مدیر: سیدمرتضی میری
تلفن: 021-66468924
در حال ارسال اطلاعات...