فروش مصالح ساختمانی

(2 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی اسماعیل زاده بخارا
تلفن: 051-37679700~01
مدیر: مسعود حائری زاده
تلفن: 051-38411131, 051-38419880
در حال ارسال اطلاعات...