صنایع فلزی

(4385 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی بهشتی تهرانی
تلفن: 021-88796214~5
مدیر: امیر یوسفی
تلفن: 021-66230041
مدیر: امید مخترع
تلفن: 021-44179601
مدیر: محمد پورخسروانی
تلفن: 021-44613270
مدیر: تقوی
تلفن: 021-55162534, 021-55168345~6
در حال ارسال اطلاعات...