صنایع فلزی

(4368 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر یوسفی
تلفن: 021-66230041
مدیر: پرویز فیروزه ای
تلفن: 021-66690183, 021-66697047, 021-66604114
مدیر: حسین اورامانی
تلفن: 0232-4772573
مدیر: حسین خان ناظر
تلفن: 021-66233035, 021-66226665
مدیر: جعفر دمیرچیلی
تلفن: 021-66629041, 021-66698944
مدیر: غلامرضا جدی
تلفن: 035-35258703
مدیر: فرهاد بدرود
تلفن: 021-33117003, 021-33905021
مدیر: عوض جعفری
تلفن: 021-55618837
در حال ارسال اطلاعات...