خدمات فنی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(2 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی زمانی نژاد
تلفن: 026-34705031, 026-34703531
مدیر: هدایت گلکار
تلفن: 021-66922170, 026-44223320
در حال ارسال اطلاعات...