امحاء و پاک نمودن خط کشی معابر

دسته بندی محصول:  علائم راهنمایی

قیمت:   20,000 - 60,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
خدمات امحاء و پاک کردن خط کشی های اشتباه و قدیمی ( محوری و عابر پیاده) خیابان واتوبان پاک کردن رمپ های اشتباه دربزرگ راه ،پاکسازی خط های های سرد وگرم یا دو جزیی توسط شرکت هومن شیمی فام

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250 متر مربع
6,500 - 7,500 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  300 متر مربع
2,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  250 متر مربع
10,500 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  3000 متر مربع
14,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...