بالابر بیمار مدل برقی

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

قیمت:   Exact تومان

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین،   نقدی،
شرایط تحویل:     در محل خریدار


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
هما ویژن طب


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1   دستگاه
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,150,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
3,900,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
4,800,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
3,200,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
3,250,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...