چادر بارگیری استاندارد درنیک

Doornik Standard Dock Shelter

دسته بندی محصول:  تجهیزات حمل و نگهداری بار

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
چادر بارگیری استاندارد درنیک مطابق با استانداردهای شرکت کوپرون ایتالیا ساخته و ارائه می شود. کامیون با عقب آمدن لبه های چادر را جمع می کند و چادر از بالا و طرفین کاملا کامیون را در بر می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تیان گاز استیل
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تیان گاز استیل
حداقل سفارش  10 دستگاه
تماس جهت قیمت
جنرال بکسل
حداقل سفارش  10 دستگاه
تماس جهت قیمت
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
تیان گاز استیل
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
زیبا سازه درنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
زیبا سازه درنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
زیبا سازه درنیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...