اجرای کلیه تجهیزات ترافیکی و ایمنی

دسته بندی محصول:  موانع ترافیکی

قیمت:   2,000 - 5,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
اجرای کلیه تجهیزات ترافیکی و ایمنی ،طراحی تولید و تهیه و اجرای کلیه خدمات عمرانی و ایمنی اعم از خط کشی تولید و نصب گارد ریل و سرعتگیر و چشم گربه ای و پیمانکار ترافیکی توسط شرکت هومن شیمی فام

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 متر
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
580000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 متر
240000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
180000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
180000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
320000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 متر
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
1500000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
35000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
100000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 متر
60000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
700000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 متر
240000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
120000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 متر
1800000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
250000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
120000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
1200000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 متر
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 متر
580000
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250 متر
6,500 - 7,500 تومان
حداقل سفارش  100 متر
20,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 متر
10,500 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  3000 متر
14,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...