ساخت قالب پلاستیک

دسته بندی محصول:  قالب ها

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
صنعتکده مازیار آماده ساخت قالبهای ساده و پیچیده تزریق پلاستیک می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی مازیار
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی مازیار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...