پک 1/2سوغات خراسان امیرزاده کد 308 همراه با ساک دستی

308 Khorasan Souvenir Pack

دسته بندی محصول:  چاشنی و گیاهان معطر

قیمت:   164400 تومان / جعبه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پک سوغات خراسان امیرزاده 1-زعفران نگین 1 مثقالی 2-نبات زعفرانی 3-آبنبات تولید شده در مزرعه امیرزاده خراسان جنوبی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جعبه
9500
نم فل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
نم فل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
نم فل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
ممتاز کوثر نجف آباد
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
نم فل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
نیک تجارت بزرگمهر قهستان ( زعفرانت )
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
نم فل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
نم فل
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
نیک تجارت بزرگمهر قهستان ( زعفرانت )
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 جعبه
10300
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 جعبه
214200
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 جعبه
162500
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 جعبه
238000
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 جعبه
237500
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 جعبه
242300
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 جعبه
698700
مزرعه امیرزاده


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
207,700 تومان
حداقل سفارش  1000 جعبه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 جعبه
19,700 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
18,900 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
57,300 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
233,700 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
61,200 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
75,200 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
359,100 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
36,900 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
77,400 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
10,300 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
45,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...