بسته 14 ساعت استقرار بیشتر

14 hours more deployment package

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

قیمت:   2180000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بسته 14 ساعت استقرار بیشتر نسخه استاندارد نرم افزار CRM پیام گستر برای کسب وکار های کوچک و متوسط ... را پایه ریزی کنید و خدمات اختصاصی متناسب بیشتری را برای رضایت مشتریانتان ارائه کنید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
8150000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فرانت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
457,800 تومان
حداقل سفارش  1
9,750,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
959,200 تومان
حداقل سفارش  1
9,758,000 تومان
حداقل سفارش  1
72,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,561,500 تومان
حداقل سفارش  1
1,853,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,343,500 تومان
حداقل سفارش  1
686,700 تومان
حداقل سفارش  1
490,500 تومان
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
196,200 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
436,000 تومان
حداقل سفارش  1
763,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...