بیمه باربری داخلی و خارجی سامان

دسته بندی محصول:  خدمات بیمه ای

قیمت:   10,000 - 15,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
آیا مطمئن هستید که بار و محموله یتان به سلامت به مقصد میرسد؟ بیمه باربری سامان ضامن امنیت بار و محموله تان خواهد بود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
300000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
500000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
30000
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1
20000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
400000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
400000
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1
170000
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1
50000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
350000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
20000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
300000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
100000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
60000
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1
400000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
400
بیمه رازی کد نمایندگی 210232
حداقل سفارش  1
1000000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
30000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
1000000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
50
بیمه رازی کد نمایندگی 210232


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
53,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
22,100 - 177,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,248 - 2,376,200 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,193,109 - 22,777,893 تومان
حداقل سفارش  1
53,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 10,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...