مشاوره استراتژی منابع انسانی

دسته بندی محصول:  مشاوره مدیریت

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
اﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧی ﺭکﻦ ﺍﺳﺎﺳی ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠکﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ است ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ، جهت ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸی ﻭ کﺎﺭﺍیی ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎی ﻣﺪیﺮیﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧی ﺍﻣﺮی ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
2000000
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آریان گستر
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آریان گستر
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آریان گستر
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آریان گستر
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آریان گستر
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آریان گستر
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آریان گستر
حداقل سفارش  1
2000000
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آریان گستر
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
پرتو ستاره ثریا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آریان گستر
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
آریان گستر


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...