اطلاعات حرکت
    وسیله نقلیه: وسیله نقلیه توریستی
    زمان حرکت: جمعه 1396/08/12- ساعت 06:00
    زمان ورود به تهران: جمعه 1396/08/12- ساعت 23:00
    محل حرکت: میدان فاطمی، رو به روی مسجد نور
  لطفا حداقل 15 دقیقه قبل از حرکت در محل قرار حضور یابید
 
  منطقه مورد بازدید: اصفهان
  نوع فعالیت: پیاده روی متوسط
  طبیعت گردی
  تاریخی
  زیارتی