تگ نامبر کابل استنلس استیل

دسته بندی محصول:  خدمات پلاک

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
حـکـاکی ایـن مـحـصـول بـه روش اسـیـد شـوری و امـکـان رنـگ قـسـمـت هـای حـک شـده از مـوارد بـرتـری ایـن تـگ هـا نـسـبـت بـه تـگ هـای حـک شـده بـا لـیـزر مـی بـاشـد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
70000000
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 عدد
70000000
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
مجتمع چاپ فلزات حسینی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
مجتمع چاپ فلزات حسینی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
مجتمع چاپ فلزات حسینی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
مجتمع چاپ فلزات حسینی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
مجتمع چاپ فلزات حسینی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...