انتن پارابلیک کنبوتنگ Parabolic Antenna 30 dbi

دسته بندی محصول:  تجهیزات شبکه های بیسیم

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
کنبوتنگ Parabolic Antenna 30 dbi

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
1320000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 قطعه
95000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
25000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
8500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
22000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
10000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
5500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
60000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
60000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
95000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
350000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
35000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
720000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 قطعه
25000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کلینیک تخصصی فیبر نوری
حداقل سفارش  1 قطعه
1980000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 قطعه
1920000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کلینیک تخصصی فیبر نوری
حداقل سفارش  1 قطعه
5000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
1500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...