دستگاه تراش سنگین 6.5 متر سنتر 140 روسی

Heavy duty 6.5 Meter 140 Russian

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
دستگاه تراش دارای دو عدد لینت و چهار نظام قابلیت تراش به قطر 140 فابریک کارخانه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1
115685733
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
213793254
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1
151437733
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
139665733
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
100
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
328308000
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
640702000
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
230143254
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
1276757330
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
133888733
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
100
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
195263254
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
169204733
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1
0
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ماشین افزار صنعتی سرو تهران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...